Seuraa If Vakuutus

Neljä kymmenestä tekee etätöitä ainakin silloin tällöin

Lehdistötiedote   •   Syys 21, 2012 09:16 EEST

Kolme kymmenestä suomalaistyöntekijästä kertoo tekevänsä etätöitä ainakin kerran kuukaudessa, ja neljä kymmenestä työskentelee etänä ainakin silloin tällöin. If tuo markkinoille etätyövakuutuksen, joka täydentää lakisääteistä tapaturmavakuutusta etätyön tapaturmariskien osalta.

Kolme kymmenestä työntekijästä sanoo tekevänsä etätyötä noin kerran kuukaudessa tai useammin. Neljä kymmenestä tekee etätöitä ainakin joskus, kun taas viisi prosenttia työntekijöistä työskentelee jatkuvasti etänä. Tiedot selviävät If Vahinkovakuutusyhtiön YouGov Finlandilla teettämästä kyselytutkimuksesta.

Pääkaupunkiseudulla etätyön tekeminen on hieman yleisempää kuin muualla maassa. Pääkaupunkiseudulla asuvista työntekijöistä 46 prosenttia tekee etätyötä ainakin joskus (vrt. koko maa: 39 %). Miehistä 45 prosenttia kertoo tekevänsä etätöitä ainakin joskus, kun naisilla vastaava luku on 34 prosenttia. Työmatkan pituudella näyttää olevan vain pieni vaikutus etätyön tekemisen määrään.

Kyselytutkimukseen vastasi 1094 työssä käyvää suomalaista elo-syyskuussa 2012 internetissä. Sekä lähtöotos että lopullinen vastaajajoukko painotettiin väestöä edustavaksi iän, sukupuolen ja kotipaikan mukaan.

If tuo markkinoille etätyövakuutuksen

Etätyön suosioon löytyy useita syitä. Monet arvostavat etätyön tuomaa joustoa arkeen, parempaa työrauhaa sekä säästöä työmatkan ajassa ja kustannuksissa. Kotona työskentely vähentää myös työmatkatapaturmia. Etätyöstä sovittaessa on kuitenkin muistettava, että vakuutusturva poikkeaa osittain työpaikalla tehtävästä työstä.

Lakisääteinen työtapaturmavakuutus on voimassa työpaikalla tehtävän työn lisäksi myös etätyössä. Vakuutus kattaa etätyössä kuitenkin vain välittömästi työhön liittyvää toimintaa. Näin ollen esimerkiksi etätyöpäivän ruokailu tai tauot eivät kuulu lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin.

If alkaa tarjota yrityksille etätyövakuutuksia, jotka täyttävät lakisääteisen tapaturmavakuutuksen aukkoja etätyöntekijän turvassa. Etätyövakuutus on voimassa etätyön yhteydessä esimerkiksi kotona ruokaillessa, taukojen aikana sekä etätyöpaikassa liikkuessa.

- Uusi vakuutus kehitettiin siksi, että etätyön tekeminen yleistyy. Työnantaja vastaa työntekijän työturvallisuudesta ja vakuutusturvasta. On tärkeää, että työntekijällä on hyvä vakuutusturva niin etätyössä kuin työpaikallakin työskennellessä, yritysten henkilövakuutusjohtaja Mirva Paavola Ifistä kertoo.

Työnantajilla on lakisääteinen velvollisuus vakuuttaa henkilöstönsä työtapaturmien ja ammattitautien varalle. Etätyövakuutus on yrityksille tarjottava vapaaehtoinen vakuutus, joka täydentää lakisääteistä tapaturmavakuutusta etätyön tapaturmariskien osalta. Etätyövakuutuksen vaihtoehtona työnantaja voi ottaa henkilöstölle joko täysajan tai vapaa-ajan kattavan vakuutusturvan. Tällöin työntekijöiden vakuutusturva kattaa työnteon ohella myös muun ajan.


Lisätiedot ja yhteydet:

Mari Hätinen, tiedottaja, If, p. 050 424 0067, mari.hatinen@if.fi
if.fi

If vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiset, eläimet, kodit, autot ja paljon muuta. Autamme myös yrityksiä turvaamaan toimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 300 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,6 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua ja oikeanlaista turvaa – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.