Seuraa If Vakuutus

Rehtorit: Koulujen ohi ajavien autojen vauhti ja liikennesäännöistä piittaamattomuus ovat todellinen riski lapsille

Lehdistötiedote   •   Elo 11, 2015 08:00 EEST

If on tutkinut kolmen vuoden ajan suomalaisten rehtorien mielipiteitä autoilijoiden liikennekäyttäytymisestä ja liikenneturvallisuudesta koulujen läheisyydessä. Lähes puolet rehtoreista pitää ohiajavien autojen vauhtia ja liikennesäännöistä piittaamattomuutta riskinä koulun läheisyydessä. Vakuutusyhtiö on nyt kehittänyt älypuhelimille tarkoitetun navigaattorisovelluksen, joka herättää autoilijan huomion yllättävällä tavalla päiväkotien ja koulujen läheisyydessä. Navigaattori antaa ajo-ohjeita lapsen äänellä.

Koulujen alkaessa lapset ilmestyvät jälleen sankoin joukoin liikenteeseen. Koulumatkoja opetellaan ja tutuille reiteille on saattanut kesäloman aikana tulla muutoksia. Ifin tutkimuksen* perusteella koululaisten liikenneturvallisuudessa olisi koulujen rehtoreiden mielestä parannettavaa.

Kyselyyn vastanneista rehtoreista lähes kaksi kolmasosaa on sitä mieltä, että suurin riski lapsille liikenteessä on heidän tarkkaavaisuutensa herpaantuminen esimerkiksi leikkimisen takia.

Seuraavaksi eniten rehtorit ovat huolissaan aikuisten liikennekäyttäytymisestä: lähes puolet rehtoreista pitää ohiajavien autojen vauhtia ja liikennesäännöistä piittaamattomuutta riskinä koulun läheisyydessä. Autoilijoiden käytös vaikuttaa hieman huonontuneen vuoden takaisesta tilanteesta.

Lapsia kouluun tuovien aikuisten liikennesääntöjen noudattamatta jättäminen koulun pihalla tai sen läheisyydessä koetaan kolmanneksi suurimmaksi riskiksi lapsille liikenteessä. Tätä mieltä on 36 % rehtoreista.

Suojateillä ei anneta tietä jalankulkijoille

35 % rehtoreista kokee, että autot pysähtyvät liikennevalottoman suojatien eteen lähes aina, kun koululainen on aikeissa ylittää suojatien. Kukaan ei ollut sitä mieltä, että autot pysähtyvät aina. Kyselyyn vastanneista rehtoreista noin viidesosa toivoo, että viranomaisvalvontaa lisättäisiin koulujen läheisyydessä.

Rehtorien mielestä päävastuussa koululaisten turvallisuudesta liikenteessä ovat vanhemmat. Näin kokee lähes kaksi kolmasosaa (62 %) kyselyyn vastanneista. Autoilijoille päävastuun antaa noin neljäsosa (27 %) ja koululaisille 5 % vastaajista. Vain 1 % rehtoreista oli sitä mieltä, että päävastuu on kouluilla. Myös poliisin vastuuseen uskoi vain 1 % vastaajista.

Lapsen ääni herättää ajamaan hiljaa

Lasten liikenneturvallisuuden edistäminen on Ifille tärkeää ja älypuhelinsovelluksen yhdistäminen teemaan tuntui luontevalta.

– Tutkimustulosten perusteella lasten vanhemmilla ja autoilijoilla on merkittävä rooli lasten liikenneturvallisuuden edistäjinä. Monet ajavat lujaa, vaikka tiedostavat, että liian kova vauhti lisää onnettomuusriskiä. Halusimme tuoda tähän ongelmaan ainakin osittaisen ratkaisun: Aja hiljaa –navigaattori antaa kuskille ajo-ohjeita lapsen äänellä päiväkotien ja koulujen läheisyydessä, mikä herättänee kuskin huomion. Lapsen ääni myös vetoaa monen tunteisiin, pohtii Ifin internetliiketoiminnasta vastaava johtaja Antti Tainio.

– Meidät on ”ohjelmoitu” huolehtimaan lapsista. Lapsen äänen kuuleminen saa vaistomaisesti suojelemaan lasta. Mielleyhtymä on geeneissämme, joten reagoimme lapsen ääneen aina jollain tasolla, toteaa ääniasiantuntija Julian Treasure, joka on tutkinut kymmenen vuoden ajan äänen merkitystä mielleyhtymien syntymisessä ja perustanut muun muassa TSA-nimisen tutkimusyhtiön Isossa-Britanniassa.

Koululaisten suurimmat riskit liikenteessä koulun läheisyydessä rehtorien mielestä

1. Koululaisten oma tarkkaavaisuus herpaantuu liikenteessä esimerkiksi leikkimisen takia.

2. Ohiajavien autojen vauhti tai piittaamattomuus liikennesäännöistä koulun lähiympäristössä.

3. Lapsia kouluun tuovat aikuiset eivät noudata liikennesääntöjä koulun pihalla tai sen läheisyydessä.

Miten Ifin Aja hiljaa -navigaattorisovellus toimii?

- Navigaattorin ajoreittejä opastava ääni muuttuu miehen äänestä lapsen ääneksi, kun autoilija on vähintään 200 metrin päässä päiväkodista tai koulusta.

- Ilmainen Ifin Aja hiljaa -navigaattori toimii iOS- ja Android-älypuhelimissa kaikkialla Suomessa.


Lataa Aja hiljaa -älypuhelinsovellus App Storesta tai Google Playstä.

Lisätietoa sovelluksesta: if.fi/ajahiljaa

Katso video, miksi halusimme kehittää Aja hiljaa -navigaattorin, joka puhuu lapsen äänellä:https://www.youtube.com/watch?v=MQQTRTeCe2I


Aktivoidu somessa kertomaan, että sinulla on aikaa ajaa hiljaa.
#ajahiljaa


* Ifin teettämään kyselytutkimukseen osallistui 431 alakoulun rehtoria Suomessa. Tutkimus toteutettiin sähköisesti toukokuussa 2015. Kyselyn toteutti Ifin toimeksiannosta Sales Questor Oy. Samanmuotoinen kysely on toteutettu Ifin toimesta rehtoreille 2013–2015. Tutkimustulokset saa Ifiltä pyydettäessä.


Lisätietoja:
Ainomaija Pippuri, viestintäjohtaja, If, p. 050 424 4217, ainomaija.pippuri@if.fi
Antti Tainio, internetliiketoiminnasta vastaava johtaja, If, p. 050 424 3847, antti.tainio@if.fi

If vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiset, eläimet, kodit, autot ja paljon muuta. Autamme myös yrityksiä turvaamaan toimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 800 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,6 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua ja oikeanlaista turvaa – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.