Seuraa If Vakuutus

Suojatien puuttumista pidetään koulumatkan suurimpana turvallisuusriskinä

Lehdistötiedote   •   Elo 09, 2012 09:15 EEST

Suomalaiset pitävät koulumatkojen merkittävimpänä turvallisuusriskinä tienylityspaikkojen risteyksiä, joista puuttuu suojatie. Myös maanteitä sekä liikenneohjaamattomia suojateitä pidetään usein vaarallisina. Suojatiepäivystyksen avulla helpotetaan pienten koululaisten paluuta liikenteeseen. Suojatiepäivystys on käynnissä Uudellamaalla koulujen alkaessa viikoilla 33 ja 34.

Kolme neljästä suomalaisesta laskee suojatiettömän kadun ylityksen koulumatkojen merkittävimpiin vaaran paikkoihin. Kuusi kymmenestä mainitsee suurimpien riskipaikkojen joukkoon maantiet ilman kevyen liikenteen väylää. Neljä kymmenestä listaa merkittävimpien riskien joukkoon suojatiet, joissa ei ole liikennevaloja. Tiedot selviävät vakuutusyhtiö Ifin YouGov Finlandilla teettämästä liikenneturvallisuustutkimuksesta, johon vastasi 1005 suomalaista'.

Pienten lasten vanhemmat ovat muita useammin huolestuneita koulujen piha-alueiden liikenneturvallisuudesta. Pienten lasten vanhemmista noin kymmenen prosenttia ilmoittaa koulun parkkipaikan tai pihan koulumatkan vaarallisimpiin kohtiin. Koulujen läheisyydessä sattuu usein läheltä piti -tilanteita, kun vanhemmat jättävät lapsia kouluun.

- Monet haluavat turvata lastensa koulumatkan kyyditsemällä heidät autolla, mutta riskeeraavat muiden lasten turvallisuuden kaasuttaessaan kouluun kiireessä. Viisi minuuttia enemmän aikaa aamulla parantaisi koulujen läheisyydessä liikkuvien turvallisuutta ja antaisi lapsille oikean käytösmalli, tiedottaja Mari Hätinen If Vahinkovakuutusyhtiöstä sanoo.

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden loukkaantumiset liikenteessä ovat yleistyneet. Viime vuonna suojateillä loukkaantui 279 ja menehtyi 179 jalankulkijaa**. Suojateillä loukkaantuneiden jalankulkijoiden määrä kasvoi 20 prosenttia edellisestä vuodesta.

Suojatiepäivystys käynnissä Uudellamaalla viikoilla 33 ja 34

Koulujen alkaessa autoilijoita muistutetaan huomioimaan liikenteeseen palaavat koululaiset. If ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri paikallisyhdistyksineen järjestävät suojatiepäivystystä koulujen läheisyydessä Uudellamaalla viikkojen 33 ja 34 aikana.

Heijastinliiveihin pukeutuneet vapaaehtoiset turvaavat pienten lasten tien ylityksen koulujen läheisyydessä auttamalla tarpeen mukaan tien ylityksessä ja kiinnittämällä autoilijoiden huomion pieniin tiellä liikkujiin.

Tänä syksynä neljännen kerran järjestettävässä suojatiepäivystyksessä on mukana 36 MLL:n paikallisyhdistystä ja satoja vapaaehtoisia yli sadan koulun lähiympäristössä.

- Kesälomien jälkeen niin aikuisten kuin lastenkin kannattaa kiinnittää erityishuomiota liikenteeseen ja kerrata liikenteen pelisääntöjä, jotta arkeen siirtyminen sujuu turvallisesti, perhetoiminnan ohjaaja Kari Koponen MLL:n Uudenmaan piiristä muistuttaa.

Kaikki halukkaat voivat edelleen ilmoittautua suojatiepäivystäjiksi. Osallistuminen suojatiepäivystykseen vie noin puoli tuntia yhtenä arkiaamuna koulujen alkaessa.

Nämä paikat koetaan vaarallisimmiksi koulutiellä:

1. Risteykset ja tienylityspaikat, joissa ei ole suojatietä

2. Maantiet, joissa ei ole erikseen kevyen liikenteen väylää

3. Suojatiet, joissa ei ole liikennevaloja

Lista kouluista, joiden läheisyydessä suojatiepäivystyksiä järjestetään:

http//:uudenmaanpiiri.mll.fi/toiminta/suojatiepaivystys-2012/mukana_olevat_mll_n_paikallisyhd/

*Tiedot kerättiin sähköisenä web-kyselynä toukokuussa 2012 YouGovin kuluttajapaneelissa. Kohderyhmään kuuluivat 18-74-vuotiaat suomalaiset. Sekä lähtöotos että lopullinen vastaajajoukko painotettiin väestöä edustavaksi iän, sukupuolen ja kotipaikan mukaan. Kokonaistuloksissa keskimääräinen luottamusväli on +-2,8%-yksikköä suuntaansa 95%:n luottamustasolla.

**Lähde: Liikenneturva, Suojatieturvallisuus 2011

Lisätietoja:

Mari Hätinen, If, p. 050 424 0067, mari.hatinen@if.fi

Kari Koponen, MLL:n Uudenmaan piiri, p. 044 540 9980, kari.koponen@mll.fi

Ainomaija Pippuri, If, p. 050 424 4217, ainomaija.pippuri@if.fi