Seuraa If Vakuutus

Tutkimus: Tavaranpaljous stressaa muutossa eniten

Lehdistötiedote   •   Maalis 30, 2015 08:00 EEST

If tutki* suomalaisten muuttamista ja muuttostressiä aiheuttavia asioita.

Ifin tekemän kyselytutkimuksen* mukaan kolmasosa aikuisista on muuttanut viimeisten kolmen vuoden kuluessa. Nuoret aikuiset muuttavat muita useammin: 60 % 18–34-vuotiaista on muuttanut kolmen viimeisen vuoden aikana.

– Seuraamme Ifissä ihmisten muuttamista erityisesti kotivakuutuksen hankkimisen näkökulmasta. Kotivakuutus on yksi tärkeistä muutossa muistettavista asioista. Kotivakuutus takaa sen, että omaisuus on vakuutettu myös muuton jälkeen, toteaa Ifin omaisuusvakuutusten johtaja Mika Viipuri.

Enemmistö suomalaisista (61 %) suhtautuu muuttamiseen myönteisesti. Naiset suhtautuvat muuttamiseen selvästi miehiä myönteisemmin. Itä- ja Pohjois-Suomessa vastahakoisesti muuttamiseen suhtautuvia henkilöitä on enemmän kuin muualla Suomessa.

Vaikka enemmistö kokee muuttamisen myönteisenä, kaksi kolmasosaa kokee muuttostressiä. Tavaranpaljous on yleisin muuttostressin syy. Vanhan ja uuden asunnon siivous on toiseksi yleisin muuttostressin syy. Erityisesti 18–34-vuotiaille stressin pääsyynä on kaikkien paperitöiden hoitaminen ja huoli siitä, että muistaako tehdä kaiken muuttamiseen liittyvän ajoissa.

Ajan varaaminen muuttoon on paras lääke muuttostressiin

Valtaosa Ifin kyselyyn vastanneista pitää riittävän ajan varaamista muuttoon ja turhan tavaran myyntiä hyvissä ajoin ennen muuttoa hyviksi keinoiksi estää muuttostressiä.

Muuttopalvelun käyttöä suosii neljäsosa vastaajista ja siivouspalveluiden käyttöä vain 11 % vastaajista.

18–34-vuotiailla ratkaisuna muuttostressiin korostuu ystäviltä tai sukulaisilta muuttoavun saaminen.

Vastaajista puolet oli sitä mieltä, että vaihtelun saaminen elämään on kolmen mukavimman asian joukossa muuttamiseen liittyen.

Finanssialan Keskusliiton selvityksen** mukaan kotivakuutus on 95 prosentilla suomalaisista. Omistusasunnossa asuvat ovat vakuuttaneet kotinsa useammin kuin vuokra-asunnossa asuvat. Omistusasunnossa asuvista 97 %:lla on kotivakuutus. Vuokra-asunnossa asuvilla kotivakuutus on 91 %:lla, mikä on merkittävästi enemmän kuin vuonna 2012 (67 %).

Lähteet:
* Ifin teettämän kyselytutkimus toteutettiin maaliskuussa 2015 YouGov Finlandin toimesta. Sähköiseen kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 925 henkilöä. Vastaajajoukko edustaa 18–74-vuotiasta suomalaista väestöä, jotka ovat muuttaneet kolmen vuoden sisällä.
** Finanssialan Keskusliiton
Tulevaisuuden turvaa vakuuttamalla, Vakuutustutkimus 2014.


Lisätietoja:
Mika Viipuri, omaisuusvakuutusten johtaja, If, p. 050 425 8607, mika.viipuri@if.fi
Riikka Rytilahti, tiedottaja, If, p. 050 424 4223, riikka.rytilahti@if.fi
if.fi/kotivakuutus

If somessa
Facebookissa
Twitterissä
YouTubessa
Pientä pränttiä -blogissa

If vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiset, eläimet, kodit, autot ja paljon muuta. Autamme myös yrityksiä turvaamaan toimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 800 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,6 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua ja oikeanlaista turvaa – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.