Seuraa If Vakuutus

Tutkimus: yrittäjän tai työntekijän vakava sairastuminen huolettaa pk-yrityksiä

Lehdistötiedote   •   Kesä 12, 2018 08:15 EEST

Pk-yrityspäättäjiä eniten huolettava vahinkoriski on yrittäjän tai työntekijän vakava sairastuminen tai loukkaantuminen vapaa-ajalla. Seuraavaksi eniten pk-yrityksiä pelottaa tietomurron tai muun tietoturvarikoksen mahdollisuus, johon monen mielestä pitäisikin varautua nykyistä paremmin, selviää Ifin tuoreesta tutkimuksesta.

Erilaisista yritykseen kohdistuvista vahinkoriskeistä pk-yrityksiä huolettaa eniten yrittäjän ja työntekijöiden terveys ja turvallisuus. Yrittäjän tai työntekijän vakavaa sairastumista tai loukkaantumista vapaa-ajalla pitää suurena tai melko suurena uhkana lähes puolet kaikista ja melkein kaksi kolmesta teollisuusalan pk-yrityksestä. Tiedot käyvät ilmi Ifin toteuttamasta tuoreesta kyselytutkimuksesta*, jossa selvitettiin 1–50 työntekijää työllistävien suomalaisyritysten päättäjien näkemyksiä toimintansa riskeistä ja niiden todennäköisyydestä.

Pelko avainhenkilön vakavasta sairastumisesta tai loukkaantumisesta vapaa-ajalla on lähes yhtä suuri yksinyrittäjistä aina 50 työntekijää työllistäviin yrityksiin.

– Huoli on ymmärrettävä, koska avainhenkilön, etenkin yrittäjän, pitkä poissaolo vaikuttaa koko yritystoiminnan jatkuvuuteen. Useinhan keskitytään työtapaturmien ehkäisyyn, mutta itse asiassa pitkistä poissaoloista jopa 90 prosenttia johtuu sairauksista. Etenkin pienyrittäjä karsii helposti palveluista, jotka tähtäävät oman terveyden ja työkyvyn parantamiseen ja ylläpitoon. Samoin sairauslomien pituudesta tingitään oman terveyden kustannuksella, kommentoi yritysten henkilö- ja vastuuvakuutuksista vastaava johtaja Tiina Pajamo Ifistä.

– Myös terveysvakuutukset mielletään helposti kalliiksi. Ne kuitenkin kattavat sairastumisesta aiheutuvat kulut, nopeuttavat ja tehostavat hoitoon pääsyä ja sitä kautta edesauttavat paranemista. Vakuutuksen hintaa kannattaakin verrata oman tekemättömän työpanoksen hintaan esimerkiksi viikossa, kuvaa Pajamo.

Tietoturvan haavoittuvuus huolettaa

Pk-yrityspäättäjien mielestä selkeästi nykyistä enemmän varautumista kaipaa tietoturvan haavoittuvuus. Heti sairastumisen jälkeen toiseksi useimmin yritykset pelkäävät tietomurtoa, virusta tai muuta tietoturvarikosta. Eniten tietoturva huolettaa 20–50 työntekijää työllistävissä yrityksissä sekä alueista Uudellamaalla.

Seuraavaksi eniten huolettavat yrittäjän tai työntekijän liikennevahinko tai työtapaturma sekä varkauden, murron tai petoksen mahdollisuus. Vähiten erilaisista vahinkoriskeistä pelottavat patentti- ja tavaramerkkiloukkaukset, tulipalo sekä muut omaisuusvahingot kuten vesivahingot.

– Perinteisesti yrityksen omaisuus sekä erilaiset vastuuriskit on vakuutettu parhaiten, mutta yrittäjä tai henkilöstö voi olla huonommin turvattu erilaisten vahinkojen varalta. Tämä on ristiriidassa sen kanssa, mitä yrityspäättäjät kertovat pelkäävänsä. Moni ei lisäksi tiedä, että tietomurtojen tyypillisesti hyvin vakaviin seurauksiin voi nykyään varautua vakuutuksen avulla ja turvata näin yritystoiminnan jatkumisen. Myös uusi EU:n tietosuoja-asetus edellyttää tietomurron nopeaa selvittämistä ja ilmoittamista, mistä aiheutuu yritykselle kuluja, kommentoi Pajamo.

Useimmin yrityksessä sattuu työtapaturma tai liikennevahinko

Pk-yrityspäättäjien uhkakuvat vastaavat tutkimuksen perusteella monin osin toteutuneita vahinkoja. Erilaisista vahingoista viimeisen kolmen vuoden aikana useimmin toteutuneet liittyvät työntekijöihin ja yrittäjiin: Lähes viidennes kaikista pk-yrityksistä kertoo, että niille on tuona aikana sattunut työtapaturma ja yhtä usealle myös liikennevahinko. Toimialakohtaiset erot ovat suuria, ja esimerkiksi rakentamisen ja kuljetuksen alalla työtapaturma on sattunut 43 prosentille yrityksistä.

– Työtapaturmien määrässä on myös Ifin tilastojen perusteella merkittäviä eroja eri toimialojen, mutta myös saman toimialan eri yritysten välillä. Yhä useampi pk-yritys onneksi ymmärtää, että työtapaturmien ennaltaehkäisy on yritykselle vahinkojen hoitamista edullisempaa. Työpaikalla sattuvien tapaturmien määrä on Suomessa pidemmällä aikavälillä selvästi vähentynyt työturvallisuuden parantamisella. Tämä kevät on tosin ollut poikkeuksellista rakennusalan yrityksissä ja vahinkoja on sattunut erityisen paljon, Pajamo toteaa.

Henkilövahinkojen jälkeen yleisimmin pk-yrityksiä on kohdannut varkaus, murto tai petos, joka on tapahtunut 14 prosentissa yrityksistä viimeisen kolmen vuoden aikana. Rakennusalan yrityksissä tällaisen rikoksen kohteeksi on joutunut jopa useampi kuin joka kolmas. Pelätty tietoturvarikos sen sijaan ei ole vielä toistaiseksi toteutunut kovin monessa yrityksessä.

*Kyselytutkimukseen haastateltiin yhteensä 300 pk-yrityspäättäjää huhtikuussa 2018. Kohderyhmään valittiin Alma Talentin yritysrekisteristä 1-50 työntekijää työllistävät yksityisen sektorin yritykset. Haastattelut tehtiin kiintiöidyllä satunnaisotannalla siten, että otos edustaa toimialan, kokoluokan ja alueen mukaan mahdollisimman hyvin yritysten todellisen määrän mukaista jakaumaa Manner-Suomessa. Kokoluokan osalta kiintiönä käytettiin kokoluokan osuutta yritysten henkilömäärästä. Ifin teettämän tutkimuksen toteutti Sales Questor Oy.

Lisätietoja:

Työtapaturmavakuutus
Tietomurrot yrityksissä

Outi Kärkkäinen, If, viestintäpäällikkö, p. 010 514 1962, outi.karkkainen@if.fi

If vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiset, eläimet, kodit, autot ja paljon muuta. Autamme myös yrityksiä turvaamaan toimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 800 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,7 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua ja oikeanlaista turvaa – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Lähettämällä kommentin suostut siihen, että henkilötietojasi käsitellään Mynewsdeskin tietosuojakäytännön mukaisesti.